Archives

การฝึกสอนนกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุกการฝึกสอนนกกรงหัวจุก ให้ร้องเพลงอย่างถูกวิธี

การฝึกสอนนกกรงหัวจุก ให้ร้องเป็นเพลง  เป็นสิ่งสำคัญยิ่ง สำหรับผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุก เพราะเป็นหัวใจที่สำคัญอย่างยิ่ง คือ ต้องการให้นกกรงหัวจุก ร้องได้เป็นเพลง ตามที่ผู้เลี้ยงต้องการ  เพื่อจะได้นำนกกรงหัวจุก ไปเข้าแข่งขันเสียง ให้ได้รับชัยชนะกลับมา และนกที่ได้รับรางวัล ก็จะเป็นนกที่มีคุณค่า และมีราคา เป็นที่ชื่นชอบ ของผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุก ทั่วไป การที่นกกรงหัวจุก จะร้องได้ดีหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับ

1. ตัวของนกกรงหัวจุกเอง 50% ว่าตัวนกมีความพร้อมหรือไม่ ในด้านร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง มีจิตใจเบิกบาน และ ร่าเริง อารมณ์แจ่มใส

2. การฝึกสอนนก อย่างมีเทคนิค และวิธีการต่างๆ 50%

สำหรับการฝึกสอนนกกรงหัวจุก จากการเลี้ยง และ จากการไปคลุกคลี กับผู้เลี้ยงนก แต่ละคน ก็มีเทคนิค และวิธีการต่างๆ กัน ดังนี้

1. ให้นำนกกรงหัวจุกไปแขวนไว้ที่หน้าบ้าน หรือ ร้านขายน้ำชา กาแฟ ในตอนเช้า โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกนก ไม่ให้ตื่นและกลัว นกกรงหัวจุก จะได้คุ้นเคย กับคนแปลกหน้า หรือ เสียงพูดคุยกัน เสียงรถต่างๆ ที่ผ่านไปมา บนถนน เพราะโดยปกติแล้ว นกทุกชนิด มีสัญชาตญาณ ในการระแวง ถ้าหากไม่ฝึกให้คุ้นเคย และเวลาส่งนกกรงหัวจุก เข้าประกวดในสนามแข่งขัน ก็จะพบคนแปลกหน้า และมีเสียงรถ เสียงคนพูดคุยกัน เสียงคนเชียร์นก เวลากรรมการตัดสิน จะทำให้นกมีความเคยชิน ไม่มีการตื่นเต้น ตกใจ

Read More…