Archives

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงนกกรงหัวจุก

นกกรงหัวจุกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงนกกรงหัวจุก

การเลี้ยงนกกรงหัวจุก จำเป็นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ ในการเลี้ยง เหมือนกับนกอื่นๆ ทั่วไปด้วย เพื่อให้นกกรงหัวจุก ได้รับอาหาร น้ำ และ ความสะดวก สบาย เมื่ออยู่ในกรง โดยวัสดุ อุปกรณ์ จะประกอบด้วย

1. กรง จะมีหลายขนาด ขึ้นอยู่กับการใช้งาน โดยจะแบ่งเป็นกรงรวม จะมีขนาดที่ใหญ่กว่า กรงอื่น เพราะจะเป็นกรง ที่ใช้สำหรับพักนก หรือ สำหรับ ให้นกบินออกกำลังกาย กรงเลี้ยงธรรมดา จะมีหลายรูปแบบ และกำลังเป็นที่นิยม ในการสะสม ของนักเลี้ยงด้วย ซึ่งบางกรง อาจจะมีราคาถูก หรือ แพง ขึ้นอยู่กับแบบกรง สำหรับให้นกผลัดขน และ กรงสำหรับนำนกไปสนามแข่งขัน

2. ถ้วยน้ำ ส่วนมากจะมีลักษณะเป็นทรงกลม คล้ายตุ่มน้ำเล็กๆ ซึ่งก็จะมี หลากหลายรูปแบบ และ ลวดลาย

3. ถ้วยอาหาร จะมีลักษณะเหมือนกับถ้วยน้ำ ซึ่งส่วนมาก นักเลี้ยง มักจะซื้อมาเป็นลวดลายเดียวกัน และ ให้เข้ากับกรง เพื่อความสวยงาม

4. ที่รองถ้วยน้ำ ถ้วยอาหาร จะเอาไว้สำหรับใส่ถ้วยน้ำ ถ้วยอาหาร แขวนไว้ในกรง ซึ่งจะมีหลายแบบด้วยกัน

5. ห่วงกลม จะมีลักษณะเป็นวงกลม ใส่ไว้เพื่อให้นกได้เกาะ ซึ่งมักจะติดไว้เหนือถ้วยน้ำ และถ้วยอาหาร

Read More…